مطالعات tES

قشر پیشانی:

تعداد بسیاری از مطالعات درمورد قشر پیش­پیشانی خلفی جانبی (DLPFC) اطراف نقطه 4F انجام شده­است. تحریک آندی (ve+) همزمان با تحریک کاتدی (ve­-) بر 3F کاهش رفتارهای خطرزا را نشان داده ­است؛ درحالی­که تحریک آندی به­تنهایی تأثیرگذار نبوده ­است (فکتو و همکاران، a۲۰۰۷و b۲۰۰۷). مطالعه انجام­شده توسط بیلی و همکارانش (۲۰۰۸) نشان داد که تحریک کاتدی در نقطه 4F با رفرنس آندی روی استخوان ماستوئید طرف مقابل، تکانشگری را ۲۱۵ درصد افزایش می­دهد. پاسخ­های الکتریکی پوست در شرایط شبیه­سازی شده به سواری با ترن هوایی، ۱۶۴درصد افزایش می­یابد که نویسندگان آن را اثر «حضور در زمان حال» معرفی می­کنند. هر چند این حالت ممکن است به دلیل فقدان بازداری ناحیه پیش­پیشانی بر آمیگدال روی دهد (لدو، ۱۹۹۶). تحریک کاتدی در نقطه 4F  و قراردادن الکترود رفرنس روی orbital چپ، بهبود رفتار اجتماعی را در افرادی که تمایلشان به تنبیه رفتارهای تبعیض­آمیز به میزان قابل ملاحظه­ای کاهش یافته، به بار می­آورد (ناک وهمکاران، ۲۰۰۸). تصویر ۸ جایگاه الکترود را روی ناحیه 3F برای افزایش مهارت­های سازمان­دهی و برنامه­ریزی (اسمیت و کلیترو ، ۲۰۰۹) و کاهش افسردگی نشان می­دهد. اگر نقشه مغزی فعلیت بالای بتا را در قشر پیشانی راست نشان دهد،  ممکن است الکترود کاتد هم­سایز برروی DLPFC  راست یعنی 4F قرارگیرد. در مطالعات پیشین، تحریک همزمان آندی 3F  و کاتدی 4F، ولع سیگار [به میزان 21 درصد] (فرنی و همکاران، ۲۰۰۷)، ولع الکل (بوگیو و همکاران، ۲۰۰۸) و غذاهای مضر (فرنی و همکاران، ۲۰۰۸) را کاهش داد. اگرچه نتایج آرایش آند 3F و کاتد 4F بهتر بود، اما قراردادن الکترودها دقیقاً به عکس این حالت نیز، کاملاً اثربخش بود.

تصویر ۱۰ جایگاه الکترودها برای افزایش توجه را نشان می­دهد. آند روی 1FP یا 2FP و کاتد نیز به­صورت متقابل روی شانه قرارگرفته ­است. همچنین الکترود آندی بزرگ نیز می­تواند در عرض1FP و 2FP با جریان ۲ میلی­آمپر قرارگیرد، درحالی­که کاتد روی گردن قراردارد. چی و سیندر (۲۰۱۱)، راه مبتکرانه­ای برای افزایش بینش[1] یافتند. آن­ها از یک الگوی تجربی شناخته­شده به نام «حساب با چوب کبریت» استفاده کردند. از شرکت­کنندگان خواسته­شد عبارت ریاضی نادرست را که با اعداد رومی ساخته شده با چوب کبریت ارائه شده­، ازطریق جابه­جایی چوب کبریت از یک موقعیت به موقعیت دیگر بدون افزودن یا حذف

 

 کبریت، تصحیح کنند. بخشی از این افزایش بینش درنتیجه بازداری لوب گیجگاهی چپ می­باشد که در تصویر ۱۱ نشان داده ­شده ­است.

تصویر ۱۲ جایگاه الکترودها برای افزایش سازگاری اجتماعی را نشان می­دهد که شامل بازشناسی چهره و زبان بدن است. مطالعه انجام شده توسط کادوش (۲۰۱۰) نشان داد که تحریک آندی روی4P  با کاتد روی 3P (تصویر ۱۳) قابلیت­های   محاسبه­ای را افزایش می­دهد، اما بررسی درمورد این که آیا کاتد اختلال کلامی را موجب می­شود یا نه، انجام نشد.

مطالعات ادراک:

حداقل ۱۵ مطالعه به بررسی تأثیرات tES بر سیستم بینایی پرداخته ­است (آنتال و پائولس ، ۲۰۰۸). نتیجه عمده برآمده از این تحقیقات این است که تحریک آندی قشر بینایی (تصویر۱۴) وضوح بینایی و زمان واکنش حرکتی بینایی را ارتقا می­دهد، درحالی که تحریک کاتدی این قابلیت­ها را کاهش می­دهد. ارتقای پردازش دیداری بر ارتقای هنری، نقاشی، طراحی دکوراسیون منزل، کنترل جت، ورزش­های فعال و غیره تأثیرگذار است. تحریک کاتدی 1O و 2O باعث کاهش درد میگرن شده ­است (آنتال، ۲۰۱۱). تصویر ۱۵ جایگاه الکترودها را برای ارتقای پردازش شنیداری و تشخیص شدت صوت نشان می­دهد (بنابراین ممکن است شما در گروه کُر بهتر بخوانید.)

مطالعات نوارحرکتی و درد:

بسیاری از مطالعات درمورد نوار حرکتی نشان می­دهد که تحریک آندی در نقطه 3C یا 4C با رفرنس contralateral orbit ،کنترل حرکتی را ارتقا می­دهد، در حالی که تحریک کاتدی آن را مختل می­کند. مطالعه­ای که درمورد نوار حرکتی بیماران سکته مغزی توسط لیندنبرگ و همکارانش انجام شده (۲۰۱۰)، نشان می‌دهد که با قراردادن آند روی نوار حرکتی آسیب­دیده و کاتد روی نوار حرکتی متقابل[2]، عملکرد حرکتی تا ۲۱ درصد ارتقا می­یابد و برای یک هفته پابرجاست.

مطالعاتی نیز درمورد درمان درد صورت گرفته­است. اکثر آن­ها نشان می­دهد که تحریک آندی نوار حرکتی (دقیقاً همانند مطالعات ارتقای حرکتی) و قراردادن کاتد به­ صورت متقابل برای کاهش درد موثر است [تصویر 16] (فرنی، ۲۰۰۶). در این­جا جایگاه 1A-1C درد را در بخش راست بدن سرکوب و 2A-2C به‌ عکس آن عمل می­کند. به ­نظر غیرمنطقی می­رسد که تقویت نوار حرکتی باعث کاهش درد گردد یا الکترود رفرنس روی لوب پیش­پیشانی نقشی داشته ­باشد. مندوکا (۲۰۱۱) دریافت که لوب پیش­پیشانی بیش از آنچه در مطالعات قبل متصور بود، نقش عمده در تنظیم درد دارد. او همچنین دریافت هردو صورت تحریک آندی و کاتدی بر روی Supra-orbit، با قراردادن الکترود رفرنس روی گردن، درد را کاهش می­دهد (تصویر ۱۷). تصویر ۱۸ و ۱۹ نسل سوم کاربرد tES را به­خصوص در زبان و اختلات کلامی ناشی ازسکته مغزی ترسیم می‌کند.

 

جمع بندی:

تحریک فراجمجمه­ای با جریان الکتریکی مستقیم، مکان ­وابسته بوده، مانند نوروفیدبک ممکن است برای زیر و بم کردن تنظیمات بخش­های مختلف مغز به­کار رود. همچنین استفاده از این روش ساده بوده و احتیاجی به توجه ثابت درمانگر ندارد، بنابراین برای درمانگر امکان گفتاردرمانی، برخی انواع بیوفیدبک و یا جمع­آوری اطلاعات مربوط به مراجع را درطول درمان فراهم می­کند. پیش از سال ۲۰۰۰، تعداد کمی از مطالعات دریافتند که تأثیرات tES فراتر از چند ساعت می­باشد. با این حال در ۱۰ سال گذشته، تعداد فزاینده­ای از مطالعات از tES به­صورت روزانه برای یک یا دو هفته استفاده می­کردند و سپس یک یا دو هفته پس از آن پیگیری را ترتیب می­دادند. بسیاری از مطالعات بهبودی طولانی­مدت را نشان داده اند. مطالعه­ای بر روی افسردگی، پایداری تأثیرات را پس از ۳۰ روز نشان می­دهد (که تجربیات شخصی درمانگران نیز آن را تأیید می­کند).

باید توجه داشته­باشید که برخی مبادلات نامطلوب نیز وجود دارد. برای مثال، ممکن است ارتقای بیش از حد بینش، باعث اختلال در تشخیص شدت صوت شود. ارتقای بیش از حد قابلیت­های ریاضی، ممکن است منجر به آفازی ورنیکه شود. کاهش بیش از حد کارکرد لوب پیشانی راست در هنگام درمان درد، می‌تواند باعث افزایش تکانشگری و اضطراب شود، در حالی که کاهش بیش از حد کارکرد قشر پیش­پیشانی خلفی جانبی چپ، افسردگی را به بار می­آورد. به هر حال، براساس تحقیقات موجود و تجربیات شخصی من، گمان می‌کنم که با آموزش مناسب، tES به یک رویکرد بالینی معمول در درمان اختلالات عصبی تبدیل شود.

[1] .Insight

[2] .Contralateral motor-strip

مرکز پارند

پارند به عنوان اولین مرکز تخصصی توانمندسازی انسان، فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرده است. زمینه اصلی فعالیت های این مرکز، نوروساینس و کاربردهای تخصصی و عام آن به ویژه با محوریت توانمندسازی انسان می باشد. پارند با تکیه بر متخصصان با تجربه و با تخصص های گوناگون روانشناسی، مهندسی پزشکی و نوروساینس، سعی دارد در تولید و بکارگیری دانش، خدمات و فناوریهای مبتنی بر نوروساینس پیشگام بوده و خدمات خود را با قیمت مناسب و کیفیت بهینه در اختیار گروه‍های سنی و علمی مختلف قرار دهد.

تماس باما

  • واحد آموزش: تهران، جردن(بلوار آفریقا)، نبش خیابان ناصری، پلاک 2، طبقه چهارم
  • تلفن: 88776400
  • واحد درمان و نوروسایکوتراپی:تهران، سهرودی شمالی ، خیابان خرمشهر ، پلاک 34 ، طبقه اول
  • تلفن: 88524024
  • ایمیل:info@paarand.org
  • Hotline: 647-507-1376
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…