جنبه های فنی tES

الکترود مثبت آند نامیده می­شود. نظریه مشهوری در این زمینه بیان می­کند که تحریکات مثبت، نورون­های محلی را دِپلاریزه می­کند، به این معنی که با تغییر در ولتاژ آن­ها به میزان ۵ تا ۱۰ میکروولت، نورون­ها را از حالت پتانسیل استراحت با ولتاژ ۶۵ میکروولت به ولتاژ ۵۵ میکروولت می­رساند. در نتیجه نورون­ها به ورودی­های کمتری از طریق دندریت­هایشان برای شروع فعالیت (دِپلاریزاسیون) احتیاج دارند. الکترود منفی که کاتد نامیده می­شود، نورون­ها را کمی هایپرپلاریزه می­کند و درنتیجه نورون به ورودی­های بیشتری از دندریت برای شروع فعالیت احتیاج پیدا می­کند. استگ و همکارانش (۲۰۰۹)، با استفاده از طیف نمای تشدید مغناطیسی مشاهده کردند که تحریک مثبت میزان گابا (تعدیل­کننده عصبی مهاری) را در محل تحریک افزایش می­دهد که نتیجه آن افزایش فعالیت نورونی است، درحالی که تحریک منفی عمدتاً باعث کاهش میزان گلوتامات (تعدیل­کننده عصبی تهییجی) محل تحریک و در نتیجه کاهش فعالیت نورونی می­شود. همچنین نشان داده شده ­است که تحریکات آندی باعث افزایش جریان خون مغز (ژنگ و همکاران، ۲۰۱۱) و امواج مغزی بتا و گاما (کیسر و همکاران، ۲۰۱۱) می­شود. تحریکات کاتدی جریان خون مغزی را کاهش می­دهد درحالی که فعالیت امواج مغزی دلتا و تتا را افزایش می­دهد. به‌صورت تجربی (براساس  اندازه­گیری­هایی که با fMRI یا PET انجام شده ‌است) فعالیت مغز زیر الکترود آند، هنگامی که چگالی جریان (تراکم آمپر تحت الکترود) از ۴۰ میکروآمپر  بر سانتیمتر مربع (۲۶۰ میکروآمپر بر اینچ مربع) تجاوز کند، حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش می­یابد. کاتد فعالیت مغز زیر الکترود را در چگالی جریان ذکر شده، ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش می­دهد.

از آنجا که اکثر فعالیت­ها نیازمند افزایش عملکرد مغز است، تحریک آندی رایج­ترین نوع tES می­باشد (درد از این قاعده مستثنی است).

الکترود تحریک کننده، الکترود فعال نامیده می­شود، درحالی­که الکترود غیرفعال، رفرنس نامیده می­شود. در اکثر تحقیقات الکترود رفرنس روی contralateral orbit (بالای چشم راست یا چپ) قرار می­گیرد. با این حال در اکثر مطالعات توجهی به تأثیرات مهاری یا تقویتی الکترود رفرنس روی نقطه­ای که قرار دارد، نشده­است. برخی از مطالعات اخیر، و به­خصوص مطالعه­ای که توسط نیچه و همکارانش (۲۰۰۷) انجام شده، نشان می­دهد که بهتر است الکترود تحریکی کوچک و الکترود رفرنس بزرگ باشد. از این طریق می­توان جریانی با چگالی بیشتر تحت الکترود درمانی و چگالی کمتر تحت الکترود رفرنس داشت. این آرایش امکان قرار دادن الکترود رفرنس را روی هر نقطه­ای از پوست سر، بدون ایجاد تأثیری بر عملکرد مغز فراهم می­کند. اکثر مطالعات، از تحریکی در حدود ۱ میلی­آمپر در الکترودی با سایز ۷ سانتیمتر در ۷ سانتیمتر (۴۹ سانتیمتر مربع) استفاده می­کنند.  فرنی و همکارانش در دانشگاه هاروارد توصیه می­کنند از شانه فرد برای الکترود رفرنس استفاده شود. من نیز با قراردادن رفرنس روی شانه موافقم مگر در مواردی که الکترود فعال (آند) برای درمان افسردگی روی بخش خلفی جانبی قشر پیش­پیشانی (نقطه 3F در مونتاژ ۱۰-۲۰) و کاتد روی 4F قرار می­گیرد.

نیچه و پائولس (۲۰۰۰) دریافتند که حداقل چگالی جریان ۱۷ میکروآمپر بر مترمربع لازم است تا نورون­های حرکتی تحریک شوند. مطالعاتی که روی دیگر نقاط مغز انجام شده نیز، پیشنهاد می­کند ۲۰ تا ۲۵ میکروآمپر بر مترمربع برای تحریک نورون­های تحت الکترود لازم است. یک مطالعه درمورد افسردگی نشان داد که تحریک آندی روی 3F با استفاده از ۱ میلی­آمپر در الکترود ۳۵ سانتیمترمربع (۲۸ میکروآمپر بر سانتیمترمربع) کاهش افسردگی را در پی دارد.

لایر و همکارانش مشاهده کردند که تحریک روی قشر پیش­پیشانی چپ با جریان ۱ میلی­آمپر، تأثیری بر روانی کلام ندارد، اما با جریان ۲ میلی­آمپر (چگالی جریان ۲۰ میکروآمپر بر سانتیمترمربع در مقابل ۴۰ میکروآمپر بر سانتیمترمربع)، بهبود قابل توجهی ایجاد شده­است. دو مطالعه بر روی افسردگی، توسط بوگیو و همکاران، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیز از ۲ میلی­آمپر استفاده کرده­اند.

مرکز پارند

پارند به عنوان اولین مرکز تخصصی توانمندسازی انسان، فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرده است. زمینه اصلی فعالیت های این مرکز، نوروساینس و کاربردهای تخصصی و عام آن به ویژه با محوریت توانمندسازی انسان می باشد. پارند با تکیه بر متخصصان با تجربه و با تخصص های گوناگون روانشناسی، مهندسی پزشکی و نوروساینس، سعی دارد در تولید و بکارگیری دانش، خدمات و فناوریهای مبتنی بر نوروساینس پیشگام بوده و خدمات خود را با قیمت مناسب و کیفیت بهینه در اختیار گروه‍های سنی و علمی مختلف قرار دهد.

تماس باما

  • واحد آموزش: تهران، جردن(بلوار آفریقا)، نبش خیابان ناصری، پلاک 2، طبقه چهارم
  • تلفن: 88776400
  • واحد درمان و نوروسایکوتراپی:تهران، سهرودی شمالی ، خیابان خرمشهر ، پلاک 34 ، طبقه اول
  • تلفن: 88524024
  • ایمیل:info@paarand.org
  • Hotline: 647-507-1376
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…