انواع تحریک در tES

tES دارای چند زیر شاخه است:

 • تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم (transcranial direct Current Stimulation-tDCS)
 • تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (transcranial Alternating Current Stimulation-tACS)
 • تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان پالس (transcranial Pulsed Current Stimulation-tPCS)
 • تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم-نوسانی

 (Oscillatory transcranial Direct Current Stimulation-OtDCS)

 • تحریک فراجمجمه ای با نویز رندوم (transcranial Random Noise Stimulation)
  • تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم (transcranial direct Current Stimulation-tDCS)

در این نوع تحریک، جریان ثابتی بین 1/0 تا 2 میلی آمپر ارائه می شود. به جهت کاهش احساس نامطلوب از ارائه جریان به سر مراجع، جریان براساس یک شیب به تدریج و طی چندین ثانیه (معمولا 30 ثانیه) افزایش یافته تا به مقدار تعیین شده توسط ذرمانگر برسد. سپس در کل زمان تحریکف جریان ثابت خواهد ماند. در زمان پایان جلسه نیز جریان به تدریج کاهش می یابد تا به صفر برسد.

در این نوع تحریک پارامترهای زیر قابل تنظیم است:

 • تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان متناوب (transcranial Alternating Current Stimulation-tACS)

در این نوع تحریک، جریان تنظیم شده به صورت موج سینوسی و براساس فرکانس تعیین شده ارائه می گردد. تحریک tACS همراه با افزایش فعالیت امواج مغزی است. مثلا تحریک با فرکانس 10 هرتز سبب افزایش موج آلفا در مغز می شود.

در این نوع تحریک پارامترهای زیر قابل تنظیم است:

 • تحریک فراجمجمه ای با جریان پالس (transcranial Pulsed Current Stimulation-tPCS)

در این نوع تحریک، جریان تنظیم شده به شکل پالس ارائه می گردد. تنظیم فرکانس بر روی 20 هرتز با Duty cyc. برابر با 50 درصد، پالسی الکتریکی به مدت زمان 50 میلی ثانیه در پی خواهد داشت که 20 میلی ثانیه آن تحریک و 25 میلی ثانیه دیگر عدم تحریک است.

در این نوع تحریک پارامترهای زیر قابل تنظیم است:

 • تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم-نوسانی (Oscillatory transcranial Direct Current Stimulation-OtDCS)

زمانی که در تحریک tACS برای جریان خروجی، مقداری offset تنظیم می کنیم (مثلا 5/0 میلی آمپر)، جریان خروجی شامل یک جریان مستقیم به مقدار 5/0 میلی آمپر و مابقی جریان به صورت سینوسی براساس فرکانس تعیین شده خواهد بود.

 

 • تحریک فراجمجمه ای با نویز رندوم (transcranial Random Noise Stimulation)

در این نوع تحریک، جریان تنظیم شده با فرکانسهای رندوم بین 1 تا 200 هرتز و بر اساس توزیع گوسی ارائه می شود.

 

در این نوع تحریک پارامترهای زیر قابل تنظیم است:

مرکز پارند

پارند به عنوان اولین مرکز تخصصی توانمندسازی انسان، فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرده است. زمینه اصلی فعالیت های این مرکز، نوروساینس و کاربردهای تخصصی و عام آن به ویژه با محوریت توانمندسازی انسان می باشد. پارند با تکیه بر متخصصان با تجربه و با تخصص های گوناگون روانشناسی، مهندسی پزشکی و نوروساینس، سعی دارد در تولید و بکارگیری دانش، خدمات و فناوریهای مبتنی بر نوروساینس پیشگام بوده و خدمات خود را با قیمت مناسب و کیفیت بهینه در اختیار گروه‍های سنی و علمی مختلف قرار دهد.

تماس باما

 • واحد آموزش: تهران، جردن(بلوار آفریقا)، نبش خیابان ناصری، پلاک 2، طبقه چهارم
 • تلفن: 88776400
 • واحد درمان و نوروسایکوتراپی:تهران، سهرودی شمالی ، خیابان خرمشهر ، پلاک 34 ، طبقه اول
 • تلفن: 88524024
 • ایمیل:info@paarand.org
 • Hotline: 647-507-1376
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…